Problema?  
Jouran Jeung


twitter.com/josoyako:

  Ang Kahalagahan ng Tamang Paggamit ng Wika

  Masasabing isa sa mga nakapagpapanatili sa isang wika upang maging buhay ay ang pagiging mabisa nito. Kung hindi mabisa ang wikang ginagamit at nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, namamatay ang wikang ito. At kung mabisa man ngunit hindi tama ang pagkakagamit nito, manghihina ang pananalig ng mga tao sa wika, na magiging dahilan ng pagkamatay nito.

  Sa takbo ng kasaysayan, madami nang wika ang hindi na ginagamit ngayon. Kung mayroon man, ito ay ginagamit lamang ng mga piling tao, tulad ng mga mananaliksik na nagtatala ng mga mahahalagang pangyayari sa nakaraan.

  Sa panahon ngayon, nahaharap ang ating wika sa isang pagsubok ng katatagan. Sinusubok ang pagiging mabisa nito at ang pananalig ng mga tao sa wika. Ating tignan ang mga pagsubok na kinakaharap ng wika ngayon.

  Pagpapalit ng salitang banyaga sa mga katutubong salitang hindi gaanong nagagamit.

  Ito ang isa sa mga bagay na kinakaharap ng mga nagtuturo ng wika natin sa mga paaralan. Ang mga pagbibilang ay sa wikang banyaga. Ang mga kataga ay nasa wikang banyaga. Ang talambuhay ay nagiging bayografi. Ang asupre ay nagiging merkuryo. Ang kaisipan ay nagiging ideyolohiya, kaya ang pag-iisip ay nagiging kaisipan. Ang pagpapasa ay nagiging pag-susumite. Ang guro ay nagiging titser. Ang dalubhasa ay eksperto. Ang pagbabalik-tanaw ay nagiging rebyu. Ang pagtulong ay nagiging pagsuporta. Ang pagbigkas sa mga titik ng abakada ay kawangis ng sa wikang banyaga at tinatawag naman ang abakada na alfabeto. Malapit na ring maging soldiyer ang sundalo.

  Malalang pagsasanib ng wikang katutubo at wikang banyaga.

  Sa salitang pang-araw-araw, ito ay kilala rin sa katawagang “taglish”. Isa itong balakid sa isang mabisang pakikipagtalastasan. Humihina ang haligi ng wikang ginagamit dahil hindi nasusunod ang tamang paggamit ng wika. Kadalasan, ang ginagamit sa pamamaraang ito ay ang paraan ng pagsasaayos ng mga salita sa wikang banyaga. Karaniwan itong mapapakinggan sa telebisyon (gumamit ako ng wikang banyagang ibinaybay sa Filipino dahil sa kakulangan ng pananalita; hiram sa Italiyano) at sa radyo.

  Nakakabuti para sa isang wika ang humiram ng mga salita sa ibang wika kung walang salita ang makakatumbas sa pananalita ng iba. Nakakasama naman ito kung ang layunin ng paghiram ay ang papalitan ang mga salitang nagagamit naman at may katumbas na salita mula sa ibang wika.

  Hindi maayos na pagkakagamit ng salita o maling paggamit ng mga titik.

  Isa sa balakid ng mabisang pagkakaunawaan ng mga Pilipino ay ang hindi wastong pagkakasulat ng mga salita.

  Ang mga sumusunod na larawan ay mula sa http://www.facebook.com/pages/AKALA-KO-HOT-KA-PERO-NUNG-NAGTEXT-KA-eoW-P0wh-p0wHzz-jejejeje/228622862679

  Nakakalungkot. Halos wala nang maintindihan. Sariling pagpapaliwanag na iyan kung paano namamatay ang isang wika.

  _____________________________________

  Mahalaga ang pagmamahal sa wika. Isa itong bahagi ng pagiging tao ng bawat tao. ito ang nagbigay sa kanya ng kalayaan na maibahagi kung ano ang kanyang nararamdaman.

  Ang mga nabanggit ay hindi upang ipahiya, laitin, o ikatuwa ang kalagayan ngayon ng pagkamabisa ng wika natin. Ito ay upang hikayatin ang bawat isa na maglaan ng panahon upang alamin at pagyamanin ang ating wika.

  Sana, makita natin ang kahalagahan ng tamang paggamit sa ating Wikang Pambansa.

  — 4 years ago with 1 note
  #Filipino  #wika  #bansa  #tama  #paggamit  #jejeje  #pambansa 
  1. chooketti posted this